Enzymes

Enzimi

Enzimi mogu smanjiti tvari, ali također mogu vezati 2 tvari zajedno.

Enzimi u ROOT + su povezujući bio-katalizatori: oni su proteini s katalitičkom funkcijom. Katalizator je tvar koja ubrzava reakciju bez da se troši.

Enzimi su veliki proteini s određenom prostornom strukturom. (obično sferni)

U reakciji kataliziranoj enzimom, enzim veže supstrat: nastaje kompleks enzim-supstrat. Zatim dolazi do reakcije, produkti se oslobađaju iz enzima. Vodikovi mostovi (voda) imaju važnu ulogu u vezi enzima i supstrata.

Enzimi djeluju specifično, mogu pretvoriti samo jedan ili najviše nekoliko povezanih supstrata. Enzim i supstrat moraju pristajati zajedno kao ključ u bravi.

Skupine enzima

Enzime možete podijeliti u skupine:

Hidrolaze Ovi enzimi kataliziraju reakcije hidrolize. Hidroliza je cijepanje kemijskih spojeva uz uključivanje vode.
Oksidoreduktaze Ovi enzimi kataliziraju redoks procese. (prijenos elektrona)
Faze prijenosa Ovi enzimi kataliziraju reakcije prijenosa skupine.
Liaze Ovi enzimi kataliziraju ugljik-ugljik (C-C) (C-O) (C-N) cijepanje
Ligasen Ovi enzimi kataliziraju veze između supstrata.

Enzimi i koenzimi imaju samo ograničen vijek trajanja i moraju se zamijeniti na vrijeme.

Dodavanje dodatnih enzima u ili na usjev uvijek će rezultirati bržim i zdravijim rastom svake biljke.